ads


پرداخت آنلاین


مبلغ مورد نظر: تومان
کد فایل :
ایمیل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :


پس از تائید سامانه پرداخت آنلاین ، لینک دانلود فایل به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

کارت به کارت

در صورتی که امکان پرداخت آنلاین از طریق درگاه پرداخت سایت را ندارید با استفاده از شماره حساب و یا شماره  کارت  زیر، مبلغ فایل درخواستی  را  واریز  نموده و کد فایل و اطلاعات پرداخت را به ایمیل mehraj.mohammadi85@gmail.com  ارسال کنید ، تا لینک دانلود به آدرس ایمیل شما ارسال گردد.